Σάββατο, 06 Μάρτιος 2021

Με βάση το ελληνικό εορτολόγιο το όνομα ΓΕΡΤΡΟΥΔΗ γιορτάζει στις 17 Μαρτίου .

ΓΕΡΤΡΟΥΔΗ
Greece

Μένουν 11 ημέρες για αυτή τη γιορτή.

Σχετικά κοντά με το όνομα ΓΕΡΤΡΟΥΔΗ γιορτάζουν και τα παρακάτω ονόματα:

ΑΛΕΞΙΑ

Οσίου Αλεξίου


ΑΛΕΞΙΟΣ

Οσίου Αλεξίου


ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ

Αγίου Εδουάρδου Αγγλίας


ΔΑΡΕΙΑ

Αγίων Χρυσάνθου και Δαρείας των Μαρτύρων


ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Αγίων Χρυσάνθου και Δαρείας των Μαρτύρων


ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

Αγίων Χρυσάνθου και Δαρείας των Μαρτύρων


ΡΟΔΗ

Αγίου Ροδιανού


ΡΟΔΙΑΝΟΣ

Αγίου Ροδιανού


ΚΛΩΝΤΙΑ

Αγίας Κλαυδίας


ΔΡΟΣΟΣ

Αγίας Δροσίδας και των πέντε Παρθένων