Δευτέρα, 01 Ιούνιος 2020

Γεωργιάννα

Γιορτάζει το όνομα Γεωργιάννα?

Tο όνομα Γεωργιάννα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Γεωργιάννα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΓΕΩΡΓΙΑ ή το όνομα ΑΝΝΑ .