Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

Φλοριάνα

Γιορτάζει το όνομα Φλοριάνα?

Tο όνομα Φλοριάνα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Φλοριάνα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΦΛΩΡΑ ή το όνομα ΑΝΝΑ .