Δευτέρα, 01 Ιούνιος 2020

Εριάννα

Γιορτάζει το όνομα Εριάννα?

Tο όνομα Εριάννα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Εριάννα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα Εριφύλλη ή το όνομα ΙΩΑΝΝΑ .