Πέμπτη, 21 Φεβρουάριος 2019

Με βάση το ελληνικό εορτολόγιο το όνομα ΑΙΜΙΛΙΟΣ γιορτάζει στις 22 Μαΐου .

ΑΙΜΙΛΙΟΣ
Greece

Την ίδια ημέρα με το όνομα ΑΙΜΙΛΙΟΣ γιορτάζουν και τα ονόματα:
Αιμίλιος, Αιμιλία, Εμυ, Εμιλία, Εμιλυ, Εμμα, Μίλι

Σχετικά κοντά με το όνομα ΑΙΜΙΛΙΟΣ γιορτάζουν και τα παρακάτω ονόματα:

ΑΙΜΙΛΙΑ

Αγίων Αιμιλίου και Κάστου


ΚΟΔΡΟΣ

Αγίου Κοδράτου μάρτυρος


ΜΑΡΚΙΑΝΗ

Αγίου Μελετίου και συν αυτώ Μαρτύρων


ΠΑΛΛΑΔΙΑ

Αγίου Μελετίου και συν αυτώ Μαρτύρων


ΦΩΤΕΙΝΗ

(Όχι βασική ημ/νία)

Αγίου Μελετίου και συν αυτώ Μαρτύρων


ΑΛΦΑΙΟΣ

Αγίου Αλφαίου


ΣΥΝΕΣΙΟΣ

Αγίου Συνεσίου


ΚΑΡΠΟΣ

Αγίου Κάρπου του Αποστόλου


ΑΛΥΠΙΟΣ

Αγίου Αλυπίου μάρτυρος