Δευτέρα, 01 Ιούνιος 2020

Ελμα

Γιορτάζει το όνομα Ελμα?

Tο όνομα Ελμα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Ελμα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΕΛΠΙΔΑ ή το όνομα ΜΑΡΙΑ .