Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

Ελιρόη

Γιορτάζει το όνομα Ελιρόη?

Tο όνομα Ελιρόη είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Ελιρόη μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΕΛΙΣΑΒΕΤ ή το όνομα ΑΦΡΟΔΙΤΗ .