Σάββατο, 30 Μάιος 2020

Ελίνα

Γιορτάζει το όνομα Ελίνα?

Tο όνομα Ελίνα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Ελίνα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΕΛΕΝΗ ή το όνομα ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ .