Κυριακή, 14 Απριλίου 2024

Ελιάννα

Γιορτάζει το όνομα Ελιάννα?

Tο όνομα Ελιάννα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Ελιάννα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΕΛΕΝΗ ή το όνομα ΑΝΝΑ .