Τρίτη, 26 Ιανουάριος 2021

Ελεντίνα

Γιορτάζει το όνομα Ελεντίνα?

Tο όνομα Ελεντίνα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Ελεντίνα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΕΛΕΝΗ ή το όνομα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ .