Δευτέρα, 01 Ιούνιος 2020

Ελεάνθη

Γιορτάζει το όνομα Ελεάνθη?

Tο όνομα Ελεάνθη είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Ελεάνθη μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΕΛΕΝΗ ή το όνομα ΑΝΘΗ .