Δευτέρα, 01 Ιούνιος 2020

Ελεάνα

Γιορτάζει το όνομα Ελεάνα?

Tο όνομα Ελεάνα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Ελεάνα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΕΛΕΝΗ ή το όνομα ΑΝΝΑ .