Σάββατο, 30 Μάιος 2020

Ελβη

Γιορτάζει το όνομα Ελβη?

Tο όνομα Ελβη είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Ελβη μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΕΛΕΝΗ ή το όνομα ΒΑΣΙΛΙΚΗ .