Πέμπτη, 04 Ιούνιος 2020

Ειρηστέλλα

Γιορτάζει το όνομα Ειρηστέλλα?

Tο όνομα Ειρηστέλλα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Ειρηστέλλα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΕΙΡΗΝΗ ή το όνομα Στυλιανή .