Σάββατο, 30 Μάιος 2020

Ειρηνάντα

Γιορτάζει το όνομα Ειρηνάντα?

Tο όνομα Ειρηνάντα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Ειρηνάντα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΕΙΡΗΝΗ ή το όνομα ΑΝΤΙΓΟΝΗ .