Δευτέρα, 01 Ιούνιος 2020

Ειρηλένα

Γιορτάζει το όνομα Ειρηλένα?

Tο όνομα Ειρηλένα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Ειρηλένα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΕΙΡΗΝΗ ή το όνομα ΕΛΕΝΗ .