Πέμπτη, 04 Ιούνιος 2020

Ειρηάννα

Γιορτάζει το όνομα Ειρηάννα?

Tο όνομα Ειρηάννα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Ειρηάννα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΕΙΡΗΝΗ ή το όνομα ΑΝΝΑ .