Δευτέρα, 01 Ιούνιος 2020

Εβίνα

Γιορτάζει το όνομα Εβίνα?

Tο όνομα Εβίνα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Εβίνα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΕΥΠΡΑΞΙΑ ή το όνομα ΑΝΝΑ .