Δευτέρα, 01 Ιούνιος 2020

Δωρίνα

Γιορτάζει το όνομα Δωρίνα?

Tο όνομα Δωρίνα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Δωρίνα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΘΕΟΔΩΡΑ ή το όνομα ΕΙΡΗΝΗ .