Πέμπτη, 04 Ιούνιος 2020

Δημητράσπα

Γιορτάζει το όνομα Δημητράσπα?

Tο όνομα Δημητράσπα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Δημητράσπα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΔΗΜΗΤΡΑ ή το όνομα ΑΣΠΑ .