Πέμπτη, 04 Ιούνιος 2020

Δεσποιγιάννα

Γιορτάζει το όνομα Δεσποιγιάννα?

Tο όνομα Δεσποιγιάννα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Δεσποιγιάννα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα Δέσποινα ή το όνομα ΙΩΑΝΝΑ .