Δευτέρα, 01 Ιούνιος 2020

Δεσμάρη

Γιορτάζει το όνομα Δεσμάρη?

Tο όνομα Δεσμάρη είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Δεσμάρη μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα Δεσποινα ή το όνομα ΜΑΡΙΑ .