Σάββατο, 23 Οκτώβριος 2021

Με βάση το ελληνικό εορτολόγιο το όνομα ΔΑΡΕΙΑ γιορτάζει στις 19 Μαρτίου .

ΔΑΡΕΙΑ
Greece

Την ίδια ημέρα με το όνομα ΔΑΡΕΙΑ γιορτάζουν και τα ονόματα:
Δαρεία, Δάρα, Δάρω

Σχετικά κοντά με το όνομα ΔΑΡΕΙΑ γιορτάζουν και τα παρακάτω ονόματα:

ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Αγίων Χρυσάνθου και Δαρείας των Μαρτύρων


ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

Αγίων Χρυσάνθου και Δαρείας των Μαρτύρων


ΡΟΔΗ

Αγίου Ροδιανού


ΡΟΔΙΑΝΟΣ

Αγίου Ροδιανού


ΚΛΩΝΤΙΑ

Αγίας Κλαυδίας


ΔΡΟΣΟΣ

Αγίας Δροσίδας και των πέντε Παρθένων