Πέμπτη, 04 Ιούνιος 2020

Βίλμα

Γιορτάζει το όνομα Βίλμα?

Tο όνομα Βίλμα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Βίλμα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΒΑΣΙΛΙΚΗ ή το όνομα ΜΑΡΙΑ .