Σάββατο, 30 Μάιος 2020

Βιβέτα

Γιορτάζει το όνομα Βιβέτα?

Tο όνομα Βιβέτα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Βιβέτα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ή το όνομα ΝΙΚΟΛΕΤΑ .