Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

Με βάσει το ελληνικό εορτολόγιο το όνομα ΒΕΝΙΑΜΙΝ γιορτάζει στις 29 Δεκεμβρίου .

ΒΕΝΙΑΜΙΝ
Greece