Σάββατο, 03 Δεκεμβρίου 2022

Με βάσει το ελληνικό εορτολόγιο το όνομα ΒΕΝΙΑΜΙΝ γιορτάζει στις 29 Δεκεμβρίου .

ΒΕΝΙΑΜΙΝ
Greece

Μένουν 26 ημέρες για αυτή τη γιορτή.