Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

Με βάσει το ελληνικό εορτολόγιο το όνομα ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ γιορτάζει στις 14 Μαρτίου .

ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ
Greece

Την ίδια ημέρα με το όνομα ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ γιορτάζουν και τα ονόματα:
Βενέδικτος, Βενεδίκτη, Βενεδικτίνη, Βενεδικτίνα

Σχετικά κοντά με το όνομα ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ γιορτάζουν και τα παρακάτω ονόματα:

ΕΥΦΡΑΣΙΟΣ

Αγίων Βασιλείου και Ευφρασίου των Μαρτύρων


ΑΓΑΠΙΟΣ

Αγίου Αγαπίου του μάρτυρος


ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ

Αγίου Ιουλιανού


ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Οσίου Χριστοδούλου θαυματουργού εν Πάτμω


ΑΛΕΞΙΑ

Οσίου Αλεξίου


ΑΛΕΞΙΟΣ

Οσίου Αλεξίου


ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ

Αγίου Εδουάρδου Αγγλίας


ΔΑΡΕΙΑ

Αγίων Χρυσάνθου και Δαρείας των Μαρτύρων


ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Αγίων Χρυσάνθου και Δαρείας των Μαρτύρων


ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

Αγίων Χρυσάνθου και Δαρείας των Μαρτύρων