Πέμπτη, 04 Ιούνιος 2020

Βασιλένια

Γιορτάζει το όνομα Βασιλένια?

Tο όνομα Βασιλένια είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Βασιλένια μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΒΑΣΙΛΙΚΗ ή το όνομα ΕΛΕΝΗ .