Πέμπτη, 04 Ιούνιος 2020

Βανίνα

Γιορτάζει το όνομα Βανίνα?

Tο όνομα Βανίνα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Βανίνα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΒΑΣΙΛΙΚΗ ή το όνομα ΝΙΚΟΛΙΝΑ .