Σάββατο, 30 Μάιος 2020

Βανέσσα

Γιορτάζει το όνομα Βανέσσα?

Tο όνομα Βανέσσα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Βανέσσα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΒΑΣΙΛΙΚΗ ή το όνομα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ .