Δευτέρα, 01 Ιούνιος 2020

Βάνα

Γιορτάζει το όνομα Βάνα?

Tο όνομα Βάνα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Βάνα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΒΑΣΙΛΙΚΗ ή το όνομα ΑΝΝΑ .