Σάββατο, 19 Ιανουάριος 2019

Με βάση το ελληνικό εορτολόγιο το όνομα ΒΑΙΟΣ γιορτάζει στις 1 Απριλίου .

ΒΑΙΟΣ
Greece

Σχετικά κοντά με το όνομα ΒΑΙΟΣ γιορτάζουν και τα παρακάτω ονόματα:

ΤΙΤΟΣ

Οσίου Τίτου του θαυματουργού


ΙΛΛΥΡΙΟΣ

Οσίου Ιλλυριού


ΕΥΤΥΧΙΑ

Αγίου Ευτυχίου


ΕΥΤΥΧΙΟΣ

Αγίου Ευτυχίου