Δευτέρα, 18 Μάρτιος 2019

Με βάση το ελληνικό εορτολόγιο το όνομα ΑΣΤΕΡΩ γιορτάζει στις 7 Αυγούστου .

ΑΣΤΕΡΩ
Greece

Την ίδια ημέρα με το όνομα ΑΣΤΕΡΩ γιορτάζουν και τα ονόματα:
Αστέρω, Αστερία, Αστρούλα

Σχετικά κοντά με το όνομα ΑΣΤΕΡΩ γιορτάζουν και τα παρακάτω ονόματα:

ΑΣΤΕΡΙΟΣ

Οσιομάρτυρος Αστερίου θαυματουργού


ΑΣΤΡΙΝΗ

Οσιομάρτυρος Αστερίου θαυματουργού


ΝΙΚΑΝΩΡ

Οσίου Νικάνορος θαυματουργού εν Ζάβορδα


ΜΥΡΩΝ

(Όχι βασική ημ/νία)

Αγίου Μύρωνος επισκόπου Κρήτης


ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

Νεομάρτυρος Τριαντάφυλλου από Ζαγοράς


ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

Νεομάρτυρος Τριαντάφυλλου από Ζαγοράς


ΗΡΩΝ

Αγίου Ήρωνος


ΗΡΩ

Αγίου Ήρωνος


ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ

Αγίων Λαυρεντίου και Ιππολύτου των μαρτύρων


ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ

Αγίων Λαυρεντίου και Ιππολύτου των μαρτύρων


ΛΩΡΑ

Αγίων Λαυρεντίου και Ιππολύτου των μαρτύρων


ΕΥΠΛΟΥΣ

Μάρτυρος Εύπλου του διακόνου


ΦΩΤΗΣ

(Όχι βασική ημ/νία)