Πέμπτη, 04 Ιούνιος 2020

Αντζελίνα

Γιορτάζει το όνομα Αντζελίνα?

Tο όνομα Αντζελίνα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Αντζελίνα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΑΓΓΕΛΙΚΗ ή το όνομα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ .