Πέμπτη, 04 Ιούνιος 2020

Αντώνικος

Γιορτάζει το όνομα Αντώνικος?

Tο όνομα Αντώνικος είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Αντώνικος μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΑΝΤΩΝΙΟΣ ή το όνομα ΝΙΚΟΛΑΟΣ .