Δευτέρα, 01 Ιούνιος 2020

Ανθηνίκη

Γιορτάζει το όνομα Ανθηνίκη?

Tο όνομα Ανθηνίκη είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Ανθηνίκη μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΑΝΘΗ ή το όνομα ΝΙΚΗ .