Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024

Ανναστέλλα

Γιορτάζει το όνομα Ανναστέλλα?

Tο όνομα Ανναστέλλα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Ανναστέλλα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΑΝΝΑ ή το όνομα Στυλιανή .