Σάββατο, 30 Μάιος 2020

Ανερίνα

Γιορτάζει το όνομα Ανερίνα?

Tο όνομα Ανερίνα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Ανερίνα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ή το όνομα ΚΑΤΕΡΙΝΑ .