Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

Αμαλιάννα

Γιορτάζει το όνομα Αμαλιάννα?

Tο όνομα Αμαλιάννα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Αμαλιάννα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΑΜΑΛΙΑ ή το όνομα ΑΝΝΑ .