Τρίτη, 26 Ιανουάριος 2021

Αίστυ

Γιορτάζει το όνομα Αίστυ?

Tο όνομα Αίστυ είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Αίστυ μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ή το όνομα Στυλιανή .