Δευτέρα, 01 Ιούνιος 2020

Αιμιλένια

Γιορτάζει το όνομα Αιμιλένια?

Tο όνομα Αιμιλένια είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Αιμιλένια μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΑΙΜΙΛΙΑ ή το όνομα ΕΛΕΝΗ .