Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023

Με βάσει το ελληνικό εορτολόγιο το όνομα ΑΒΕΡΚΙΟΣ γιορτάζει στις 22 Οκτωβρίου .

ΑΒΕΡΚΙΟΣ
Greece

Την ίδια ημέρα με το όνομα ΑΒΕΡΚΙΟΣ γιορτάζουν και τα ονόματα:
Αβέρκιος, Αβερκία

Μένουν 23 ημέρες για αυτή τη γιορτή.

Σχετικά κοντά με το όνομα ΑΒΕΡΚΙΟΣ γιορτάζουν και τα παρακάτω ονόματα:

ΙΑΚΩΒΟΣ

Ιακώβου Αποστόλου του αδελφοθέου


ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ

Αγίας Σεβαστιανής


ΧΡΥΣΑΝΘΗ

(Όχι βασική ημ/νία)

Αγίας Χρυσάνθης


ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Αγίου Χρυσαφίου


ΓΛΥΚΩΝ

Αγίου Γλύκωνος μαρτύρου


ΔΗΜΗΤΡΑ

Δημητρίου του Μυροβλύτου


ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Δημητρίου του Μυροβλύτου


ΛΕΠΤΙΝΗΣ

Αγίας Λεπτίνας μάρτυρος


ΛΟΥΠΠΟΣ

Αγίου Λούππου


ΝΕΣΤΩΡ

Αγίου Νέστορος μάρτυρος