Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024

Ονομαστικές Εορτές:

  • ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ
  • ΑΣΤΕΡΙΟΣ Αστέριος, Αστέρης, Αστρης
  • ΑΣΤΕΡΩ Αστέρω, Αστερία, Αστρούλα
  • ΖΗΝΟΒΙΑ Ζηνοβία, Ζήνα, Τζήνα,Τζίνα, Ζελίνα
  • ΖΗΝΟΒΙΟΣ Ζηνόβιος, Ζηνοβής, Ζήνος, Τζήνος, Τζίνα
  • ΚΛΕΟΠΑΣ Κλεόπας, Κλεόπιος, Κλεοπία, Κλεοπάκης, Πάκης
  • ΚΡΟΝΟΣ Κρονίων, Κρονίωνας, Κρονίος, Κρόνος, Κρονία
  • ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ Μαρκιανός, Μαρκίνος
  • ΤΕΡΤΙΟΣ Τέρτιος, Τέρτος, Τέρτης, Τέρτια, Τέρτα, Τέρτη, Τερτίνος, Τερτίνα

Όλες οι Ονομαστικές Εορτές

Αργίες:

Δεν υπάρχει κάποια αργία στις 30 Οκτωβρίου.
Όλες οι Αργίες