Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2023

Ονομαστικές Εορτές:

  • ΒΑΡΣΑΜΙΑ Βαρσαμία, Βαρσάμω, Βαλσάμω, Βαλσαμία, Βαρσιμαίος, Βαρσάμης, Βαλσάμης

Όλες οι Ονομαστικές Εορτές

Αργίες:

Δεν υπάρχει κάποια αργία στις 29 Ιανουαρίου.
Όλες οι Αργίες

Παγκόσμιες Ημέρες:

Δεν υπάρχει κάποια Παγκόσμια Ημέρα στις 29 Ιανουαρίου.
Όλες οι Παγκόσμιες Ημέρες