Τετάρτη, 06 Ιουλίου 2022

Ονομαστικές Εορτές:

  • ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ Κυπαρισσία, Σίσσυ, Παρέσια, Παρεσίνα, Παρεσσία, Παρέσσα
  • ΝΙΚΩΝ
  • ΣΤΕΛΙΟΣ Στυλιανός, Στυλιανή, Στέλιος, Στελής, Τέλης, Τέλιος, Στελίτσα, Στέλα, Στέλλα, Στέλια, Τέλα, Τελία, Τελίτσα
  • ΣΤΕΛΛΑ Στέλλα, Στυλιανή, Στελίτσα, Στέλα, Στέλια, Τέλα, Τελία, Τελίτσα
  • ΣΤΕΡΓΙΟΣ Στέργιος, Στέργης, Στέργος, Στεργία, Στεργιανή, Στεργιούλα, Στεργιούδα
  • ΣΤΥΛΙΑΝΗ Στυλιανή, Στελίτσα, Στέλα, Στέλλα, Στέλια, Τέλα, Τελία, Τελίτσα

Όλες οι Ονομαστικές Εορτές

Αργίες:

Δεν υπάρχει κάποια αργία στις 26 Νοεμβρίου.
Όλες οι Αργίες

Παγκόσμιες Ημέρες:

Δεν υπάρχει κάποια Παγκόσμια Ημέρα στις 26 Νοεμβρίου.
Όλες οι Παγκόσμιες Ημέρες