Τρίτη, 18 Φεβρουάριος 2020

Ονομαστικές Εορτές:

  • ΕΡΜΟΛΑΟΣ Ερμόλαος, Ερμολία, Λία
  • ΕΡΣΗ
  • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Παρασκευή, Εύη, Εβίτα, Βίβιαν, Βιβή, Βέτη, Βέττη, Παρασκευούλα, Βούλα, Παρασκευάς, Πάρης, Πάρις
  • ΩΡΑΙΟΖΗΛΗ Ωραιοζήλη, Ωραιοζηλία, Ζήλια, Ζήλη, Ζέλια

Όλες οι Ονομαστικές Εορτές

Αργίες:

Δεν υπάρχει κάποια αργία στις 26 Ιουλίου.
Όλες οι Αργίες