Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2023

Ονομαστικές Εορτές:

  • ΒΑΓΓΕΛΗΣ Βαγγέλης, Ευάγγελος, Βαγγέλας, Βάγγος, Αγγελής
  • ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ
  • ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ευαγγελία, Ευαγγελίτσα, Βαγγελιώ, Βαγγελίτσα, Βαγγελίνα, Βάγγια, Λίτσα, Εύα, Κέλλυ, Λιλή, Λιλίκα
  • ΕΥΑΓΓΕΛΙΤΣΑ Ευαγγελίτσα, Ευαγγελία, Βαγγελιώ, Βαγγελίτσα, Βαγγελίνα, Βάγγια, Λίτσα, Εύα, Κέλλυ, Λιλή, Λιλίκα
  • ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ευάγγελος, Ευαγγελία, Βαγγέλης, Βαγγέλας, Βάγγος, Αγγελής, Βαγγελιώ, Βαγγελίτσα, Βαγγελή, Βαγγελίνα, Βάγγια, Λίτσα, Εύα, Κέλλυ, Λιλή, Λιλίκα

Όλες οι Ονομαστικές Εορτές