Σάββατο, 28 Νοέμβριος 2020

Ονομαστικές Εορτές:

Δεν υπάρχει κάποιο όνομα που να έχει γιορτή στις 24 Μαρτίου.
Όλες οι Ονομαστικές Εορτές

Αργίες:

Δεν υπάρχει κάποια αργία στις 24 Μαρτίου.
Όλες οι Αργίες