Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2023

Ονομαστικές Εορτές:

  • ΒΑΛΕΡΙΟΣ Βαλεριανός, Βαλεριάνα, Βαλέρια, Βαλέριος, Βαλέρης, Βάλιος, Βάλια
  • ΣΕΣΙΛΙΑ Σεσίλια, Κεκίλια, Κικίλια
  • ΦΙΛΗΜΩΝ Φιλήμων, Φιλήμονας, Φιλημονή, Φιλημόνα, Φλημόνα

Όλες οι Ονομαστικές Εορτές

Αργίες:

Δεν υπάρχει κάποια αργία στις 22 Νοεμβρίου.
Όλες οι Αργίες

Παγκόσμιες Ημέρες:

Δεν υπάρχει κάποια Παγκόσμια Ημέρα στις 22 Νοεμβρίου.
Όλες οι Παγκόσμιες Ημέρες