Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2023

Ονομαστικές Εορτές:

  • ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Αναστάσιος, Αναστασία, Τάσος, Αναστάσης, Τασία, Σία, Τατία, Τάσα, Τέσα, Τασούλα, Τασσώ
  • ΤΙΜΟΘΕΟΣ Τιμόθεος, Τίμος, Τιμάς, Τίμης, Τιμοθέα, Τιμοθέη, Τίμα, Τίμη, Θέος, Θέα, Θέη

Όλες οι Ονομαστικές Εορτές

Αργίες:

Δεν υπάρχει κάποια αργία στις 22 Ιανουαρίου.
Όλες οι Αργίες

Παγκόσμιες Ημέρες:

Δεν υπάρχει κάποια Παγκόσμια Ημέρα στις 22 Ιανουαρίου.
Όλες οι Παγκόσμιες Ημέρες